Akcesoria kuchenne

Na podstawie naszej współpracy z NexusTelecom jesteśmy w stanie potwierdzić bardzo wysoki poziom kompetencji technicznych, także wyraźną chęć osiągnięcia pożądanego rezultatu wdrożeniowego.

Więcej

Sektor telekomunikacyjny

Polecamy wszystkim zainteresowanym współpracę z firmą NexusTelecom. Pracownicy firmy reprezentują bardzo wysoki poziom pod względem przygotowania merytorycznego i wywiązywania się ze swoich zobowiązań.

Więcej

Sektor deweloperski

Polecamy Państwu kontakt z przedstawicielami spółki NexusTelecom, ponieważ bardzo wysoko oceniamy ich poziom merytoryczny i profesjonalizm, a także całokształt wszystkich interakcji z pracownikami tej firmy. Polecamy również rozważenie rozwiązania UC…

Więcej

Software house

Doceniamy współpracę z NexusTelecom ze względu na sukcesywne dostosowywanie naszego systemu telekomunikacyjnego do naszych potrzeb. Na tle innych partnerów wdrożeniowo-serwisowych Avaya, NexusTelecom jest podmiotem wyróżniającym się kompetencjami i rzetelnością.

Więcej

Branża konsultingowa

Zachęcamy inne organizacje poszukujące solidnych i zaawansowanych rozwiązań typu Unified Communications do rozważenia zarówno portfolio firmy Avaya, jak i zaangażowania zespołu wdrożeniowego NexusTelecom. Od momentu wdrożenia Avaya sprawnie wspomaga nasze…

Więcej

Sektor publiczny

Przedstawiciele NexusTelecom wykazali się bardzo wysokim poziomem kompetencji oraz partnerskim podejściem do projektu. Wszystkie zadania — w tym dostawa, instalacja, przeprowadzenie testów, rozdysponowanie sprzętu, przełączenie oraz uruchomienie produkcyjne zostały zrealizowane…

Więcej

Producent elektroniki

Z przeprowadzonego wdrożenia jesteśmy bardzo zadowoleni, przede wszystkim ze względu na wymierną optymalizację kosztową uzyskaną w efekcie współpracy z NexusTelecom. Od momentu ukończenia wdrożenia NexusTelecom świadczy również na naszą rzecz…

Więcej

Integrator telekomunikacyjne

Polecamy wszystkim zainteresowanym rozważenie współpracy w wyżej opisanym zakresie z firmą NexusTelecom, ponieważ wykonanie zamówienia w pełni pokryło się z naszymi oczekiwaniami. Na uwagę zasługuje również fakt, że wykonawcy narzucone…

Więcej

Sektor finansowy

Polecamy nawiązanie kontaktu z przedstawicielami spółki NexusTelecom, jako że bardzo wysoko oceniamy zarówno poziom ich kompetencji, jak i całokształt naszej dotychczasowej kilkuletniej współpracy z tym kontrahentem.

Więcej
Back to top

Ochrona danych osobowych (RODO)

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

Informujemy, iż następujący podmiot będzie administratorem podanych przez Panią/Pana danych  sobowych: NexusTelecom M.Stąsiek & A.Pura Spółka Jawna z siedzibą w Alejach Jerozolimskich 200 w Warszawie (02-486), zwany dalej Administratorem. Administrator odpowiada za realizację w stosunku do Pani/Pana obowiązku informacyjnego.

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działalności handlowej i marketingowej, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działalności gospodarczej.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być osoby upoważniane przez Administratora – będą to pracownicy i współpracownicy Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych aby realizować swoje obowiązki, podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora, uprawnione organy państwowe w tym organy nadzorcze w zakresie ich uprawnień, inni odbiorcy danych np. poczta, kurierzy, banki, biura rachunkowe, kancelarie prawne.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 lat od daty zamieszczenia niniejszej informacji. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych.

W razie gdyby uznała Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Decyzje dotyczące realizacji celu dla którego przekazał Pan/Pani swoje dane osobowe nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (tzn. że systemy informatyczne NexusTelecom nie będą automatycznie analizować danych osobowych ani też podejmować żadnych decyzji odnośnie żadnej osoby).
W celu realizacji swoich praw zapraszamy do kontaktu:

Listownie: NexusTelecom M.Stąsiek & A.Pura Spółka Jawna, Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa
E-mailowo, na adres: biuro@nexustelecom.pl
Telefonicznie, pod numerem telefonu: +48 22 87 37 200

Z poważaniem,
Zespół NexusTelecom