Blog

Milenials, a pracownik z długim stażem – jak pogodzić ich różne style pracy.

 

Czy w obecnych czasach jesteśmy sobie w stanie wyobrazić przedsiębiorstwo, które nie wykorzystuje nowoczesnych kanałów komunikacji w codziennej pracy? To pytanie, oczywiście retoryczne, może niektórych zmusić do refleksji nad tym jak funkcjonuje jego przedsiębiorstwo.

Co to są zatem te „nowoczesne kanały komunikacji”? Definicji jest wiele tak samo jak samych kanałów. Bez wątpienia każdy z nas o to zapytany wymieni social media. I słusznie. Żyjemy bowiem w czasach kiedy prowadzenie naszych biznesów powoli przechodzi w ręce pokolenia milenialsów. To właśnie social media – Facebook, Twitter, LinkedIn itd., stają się nośnikiem komunikatu, który kierujemy do swoich klientów. Język pisany staje się głównym medium komunikacji.
Gdyby jednak zagłębić się w temat to tak naprawdę Messenger Facebookowy nie załatwi nam komunikacji wewnętrznej w firmie. Jest wiele powodów, które nam to pokazują, nie tylko związane z uciążliwością takiej formy komunikacji. Głównym problemem, który taki sposób komunikacji generuje jest przede wszystkim brak kontroli nad wytwarzanymi informacjami, ustaleniami, czy choćby dialogiem z Klientem – aż strach sobie wyobrazić scenariusz zagubienia takich rozmów, a wyciek takich danych mógłby być poważny w skutkach, szczególnie kontekście popularnego ostatnio tematu ochrony danych osobowych.
Wielu z nas zastanawia się pewnie w jaki sposób załatwić temat komunikacji aby zadowolić wszystkie grupy pracowników w naszych firmach. Nie tylko wcześniej wspomnianych milenialsów ale również tych, którzy przyzwyczajeni sa do tradycyjnej komunikacji wewnętrznej w firmie. Zastanawiamy się czy w ogóle jest możliwe połączenie różnych modeli i stylów pracy. Takie rozwiązanie przecież jest idealne.
Obecnie rynek usług telekomunikacyjnych, w szczególności popularny dział Unified Communications – zunifikowanej komunikacji daje w tym zakresie ogromne możliwości. Wiodący na rynku producenci prześcigają się w coraz to nowych rozwiązaniach, tylko po to by nasze przedsiębiorstwa dzięki nim rosły w siłę. Zarówno AVAYA jak również UNIFY dają nam narzędzia, które w zasadzie proponują nieograniczone możliwości. I tak od tradycyjnych analogowych rozwiązań, poprzez cyfrowe serwery telekomunikacyjne, rozwiązania IP, rozwiązania hybrydowe, systemy call i contact center, aż do rozwiązań wykorzystujących chmurę. Obecnie jesteśmy w stanie pogodzić styl pracy, każdego pracownika, z oczekiwaniami i celami naszych przedsiębiorstw.
Traktujmy ten post jako wstęp do cyklu artykułów opisujących konkretne modele wdrożeń, różne scenariusze implementacji poszczególnych rozwiązań z ich charakterystykami. Być może, znajdzie się wśród nas ktoś, kogo one zainteresują i co więcej zainspirują do zmian przyzwyczajeń i sposobu działania, dzięki czemu uporządkują w sposób zrównoważony swój biznes.
Back to top

Ochrona danych osobowych (RODO)

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

Informujemy, iż następujący podmiot będzie administratorem podanych przez Panią/Pana danych  sobowych: NexusTelecom M.Stąsiek & A.Pura Spółka Jawna z siedzibą w Alejach Jerozolimskich 200 w Warszawie (02-486), zwany dalej Administratorem. Administrator odpowiada za realizację w stosunku do Pani/Pana obowiązku informacyjnego.

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działalności handlowej i marketingowej, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działalności gospodarczej.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być osoby upoważniane przez Administratora – będą to pracownicy i współpracownicy Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych aby realizować swoje obowiązki, podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora, uprawnione organy państwowe w tym organy nadzorcze w zakresie ich uprawnień, inni odbiorcy danych np. poczta, kurierzy, banki, biura rachunkowe, kancelarie prawne.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 lat od daty zamieszczenia niniejszej informacji. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych.

W razie gdyby uznała Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Decyzje dotyczące realizacji celu dla którego przekazał Pan/Pani swoje dane osobowe nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (tzn. że systemy informatyczne NexusTelecom nie będą automatycznie analizować danych osobowych ani też podejmować żadnych decyzji odnośnie żadnej osoby).
W celu realizacji swoich praw zapraszamy do kontaktu:

Listownie: NexusTelecom M.Stąsiek & A.Pura Spółka Jawna, Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa
E-mailowo, na adres: biuro@nexustelecom.pl
Telefonicznie, pod numerem telefonu: +48 22 87 37 200

Z poważaniem,
Zespół NexusTelecom