Instytut Pamięci Narodowej

Celem przeprowadzonej modernizacji było wdrożenie rozwiązania, które zapewni ten sam poziom funkcjonalności.

Wdrożony system Avaya usprawnił prace działu IT a pracownikom Instytutu umożliwił bardziej efektywną i szybszą pracę. Instytut Pamięci Narodowej poinformował o dokonaniu modernizacji systemu komunikacyjnego w oparciu o innowacyjne rozwiązania firmy Avaya. Wdrożony system jest odpowiedzialny za obsługę komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w 5 lokalizacjach Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie i obsługuje na ten moment około 750…
Instytut Pamięci Narodowej poinformował o dokonaniu modernizacji systemu komunikacyjnego w oparciu o innowacyjne rozwiązania firmy Avaya. Wdrożony system jest odpowiedzialny za obsługę komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w 5 lokalizacjach Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie i obsługuje na ten moment około 750 abonentów. System jest wykorzystywany do komunikacji pomiędzy pracownikami i zespołami roboczymi, ale również zapewnia łączność telefoniczną Instytutu ze światem.

Celem przeprowadzonej modernizacji było wdrożenie rozwiązania, które zapewni ten sam poziom funkcjonalności i uprawnień wszystkim użytkownikom, niezależnie od tego, gdzie w danym momencie się znajdują. Instytut jasno określał również wymogi bezpieczeństwa: szukano systemu, który będzie działać stabilnie i będzie odporny na awarię. Instytutowi zależało również na stabilnym środowisku pracy – jednym z wymogów było, aby w przypadku awarii jednej z lokalizacji, pozostałe pracowały bez zakłóceń.

Rozwiązania firmy Avaya znacząco ułatwiły codzienne zarządzanie systemem komunikacyjnym w warszawskich lokalizacjach Instytutu, a zgłoszenia dotyczące telefonii w organizacji realizowane są szybciej i sprawniej. Wiele czynności jest zautomatyzowanych i co bardzo ważne – wszystkimi lokalizacjami zarządza się z poziomu jednej, graficznej konsoli, pracującej w przeglądarce internetowej. Ponieważ wszystkie elementy, tworzą jeden logiczny system telekomunikacyjny, Instytut zyskał możliwość dowolnej migracji abonentów pomiędzy połączonymi lokalizacjami.

– Wdrożony system znacząco usprawnił prace działu IT w Warszawie a pracownikom Instytutu umożliwił bardziej efektywną i szybszą pracę. Możemy zarekomendować rozwiązanie Avaya każdej organizacji, która potrzebuje dobrej klasy, niezawodnego i bogatego w funkcje systemu komunikacyjnego, powiedział Jarosław Karwowski, zastępca dyrektora IT w Instytucie Pamięci Narodowej.

Dzięki intuicyjnie prostej obsłudze aparatów pracownicy IPN mogą łatwo przekierowywać połączenia, szukać potrzebnych im numerów w zintegrowanej książce telefonicznej, sprawdzać, czy osoba, do której chcą zadzwonić może w ogóle odebrać połączenie, korzystać z przycisków szybkiego wybierania, czy też listy nieodebranych połączeń. Ponadto, aby ułatwić wykonywanie obowiązków pracownikom archiwum IPN, którzy często się przemieszczają, nowy system ma możliwość obsługi telefonów bezprzewodowych DECT. W przypadku zdalnych pracowników kluczowa jest niezawodność funkcjonowania systemu podczas przemieszania się pracownika i możliwość przejścia z aktywną rozmową przez zasięg wielu stacji bazowych, bez szkody dla jakości połączenia.

– Od początku modernizację systemu komunikacyjnego IPN traktowaliśmy priorytetowo. Razem z naszym partnerem biznesowym zaprojektowaliśmy system spełniający wymagania IPN i charakteryzujący się pełną funkcjonalnością, dostępnością i niezawodnością. Efektem tej pracy była oferta, która najlepiej spełniła kryteria przetargu. Dla mnie osobiście ważne jest to, że wdrożone rozwiązanie umożliwia jego rozbudowę o kolejne funkcje, jak wideokonferencje i wspólna praca użytkowników systemu – powiedział Artur Chmielewski, dyrektor zarządzający Avaya Polska.

Wdrożenie systemu Avaya wymagało starannego i kompleksowego zaplanowania. System firmy Avaya miał zastąpić funkcjonujące wcześniej rozwiązanie do komunikacji, a zatem instalacja nowych aparatów telefonicznych była realizowana jednocześnie z demontażem starych. Kluczowe było przeprowadzenie wdrożenia w taki sposób, aby czas niedostępności usług telefonicznych był dla użytkowników możliwie najkrótszy. Rozwiązanie zostało wdrożone przez firmę Nexus Telecom.

Back to top

Ochrona danych osobowych (RODO)

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

Informujemy, iż następujący podmiot będzie administratorem podanych przez Panią/Pana danych  sobowych: NexusTelecom M.Stąsiek & A.Pura Spółka Jawna z siedzibą w Alejach Jerozolimskich 200 w Warszawie (02-486), zwany dalej Administratorem. Administrator odpowiada za realizację w stosunku do Pani/Pana obowiązku informacyjnego.

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działalności handlowej i marketingowej, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działalności gospodarczej.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być osoby upoważniane przez Administratora – będą to pracownicy i współpracownicy Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych aby realizować swoje obowiązki, podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora, uprawnione organy państwowe w tym organy nadzorcze w zakresie ich uprawnień, inni odbiorcy danych np. poczta, kurierzy, banki, biura rachunkowe, kancelarie prawne.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 lat od daty zamieszczenia niniejszej informacji. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych.

W razie gdyby uznała Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Decyzje dotyczące realizacji celu dla którego przekazał Pan/Pani swoje dane osobowe nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (tzn. że systemy informatyczne NexusTelecom nie będą automatycznie analizować danych osobowych ani też podejmować żadnych decyzji odnośnie żadnej osoby).
W celu realizacji swoich praw zapraszamy do kontaktu:

Listownie: NexusTelecom M.Stąsiek & A.Pura Spółka Jawna, Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa
E-mailowo, na adres: biuro@nexustelecom.pl
Telefonicznie, pod numerem telefonu: +48 22 87 37 200

Z poważaniem,
Zespół NexusTelecom