• Obszary działania

 • Pastor Image
  Marcin Stąsiek Unified Communication Engineer w NexusTelecom
  "Nasi klienci dostrzegają zalety systemów UC, a zwłaszcza możliwości wykorzystania wielu kanałów komunikacji, dostęp do funkcji telefonicznych z poziomu aplikacji."
  Zobacz cały artykuł w CRN 5/2018
 • Nasze wdrożenia

 • Dowiedz się więcej

  Networking IT

  Many people would ask why WordPress is the best content management platform for a blog/site. But there is no need to ask that question because in reality, WordPress is the…

  Więcej

  Cloud Hosting

  Many people would ask why WordPress is the best content management platform for a blog/site. But there is no need to ask that question because in reality, WordPress is the…

  Więcej

  Infrastruktura sieciowa

  Many people would ask why WordPress is the best content management platform for a blog/site. But there is no need to ask that question because in reality, WordPress is the…

  Więcej
  Więcej Aktualności

  Chcesz być na bieżąco z nowościami?

 • Back to top

  Ochrona danych osobowych (RODO)

  Szanowna Pani / Szanowny Panie,

  Informujemy, iż następujący podmiot będzie administratorem podanych przez Panią/Pana danych  sobowych: NexusTelecom M.Stąsiek & A.Pura Spółka Jawna z siedzibą w Alejach Jerozolimskich 200 w Warszawie (02-486), zwany dalej Administratorem. Administrator odpowiada za realizację w stosunku do Pani/Pana obowiązku informacyjnego.

  Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działalności handlowej i marketingowej, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działalności gospodarczej.

  Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być osoby upoważniane przez Administratora – będą to pracownicy i współpracownicy Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych aby realizować swoje obowiązki, podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora, uprawnione organy państwowe w tym organy nadzorcze w zakresie ich uprawnień, inni odbiorcy danych np. poczta, kurierzy, banki, biura rachunkowe, kancelarie prawne.

  Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 lat od daty zamieszczenia niniejszej informacji. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych.

  W razie gdyby uznała Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Decyzje dotyczące realizacji celu dla którego przekazał Pan/Pani swoje dane osobowe nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (tzn. że systemy informatyczne NexusTelecom nie będą automatycznie analizować danych osobowych ani też podejmować żadnych decyzji odnośnie żadnej osoby).
  W celu realizacji swoich praw zapraszamy do kontaktu:

  Listownie: NexusTelecom M.Stąsiek & A.Pura Spółka Jawna, Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa
  E-mailowo, na adres: biuro@nexustelecom.pl
  Telefonicznie, pod numerem telefonu: +48 22 87 37 200

  Z poważaniem,
  Zespół NexusTelecom